Vår

Efter en lång tids tystnad och sjukdom är jag förhoppningsvis på väg tillbaka. Kommunikation via sociala medier (eller överhuvudtaget) är en konst som jag inte behärskar, en i raden av saker som ter sig enkla och självklara för andra men som kräver oerhörda ansträngningar från min sida. Med detta lilla livstecken vill jag bara betona för mig själv och eventuella besökare att jag skriver även i tystnaden och att ett nytt manus snart är färdigt. Våren närmar sig, på mer än ett plan.

”Things which are quite normal, will always
seem terrible and strange to me.”

ur Pzyche av Amanda Hemingway