Presentation av Dans makaber

Nu finns glädjande nog en liten presentation av min andra bok – en diktsamling – på hemsidan för Vendels förlag. Utgivningen är planerad till senhösten detta år.