”Söndermalt, mörkt, annorlunda och fantastiskt”

Recensioner finns även hos Fiktiviteter och Vangrind.se:

”Likt ett svart hål drar historien in alla tänkbara koncept och det som kommer ut på andra sidan är söndermalt, mörkt, annorlunda och fantastiskt.”